Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lokale democratie in ontwikkeling

 

Hoe maken wij onze samenleving?

Welke nieuwe rollen geeft dat voor

burgemeester, wethouders, ambtenaren en

gemeenteraad?

Hoe gebruiken we het volledige potentieel

van de samenleving?

Initiatiefkracht inwoners

Identiteit van de kernen

Het grote geheel

Verbinden

Hoe kunnen we
de lokale democratie
in een nieuw beeld vatten
en publiek maken?

Eigenaarschap en zeggenschap

van wijken en dorpen

Met elkaar oplossen

Zoeken naar sleutelfiguren

Zelf uitvoeren van taken

Beweging vanuit de kernen

Netwerken bouwen

Verhalen delen

Vier stemmen

inwoners-ondernemers-maatschappelijke

organisaties- overheid

Kaders opnieuw uitvinden

Leren van elkaar

Wederkerigheid in gemeenschap