Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vormgeven van meervoudige democratie 
Lokaal besturen met de bewonersorganisatie als partner

De uitdaging van bewoners om zich te organiseren rond lokale vraagstukken

 

Vrijdag 20 november 13-16.15 uur 

U kunt deze middag digitaal bijwonen 
Aanmelding via onderstaand formulier!
 
 

Programma

 • Dagvoorzitter Frank Ratelband
 • Introductie Bewoners maken het Gooi (Anne-Marie Poorthuis)
 • Concept meervoudige democratie: de bewonersorganisatie, Rogier de la Rive Box, bewoner Weesp (video met vragen via chat)
 • Pauze
 • Online gesprekstafels: de bewonersorganisatie in praktijk
 • Voorbeeld bewoners organiseren H100, Aernoud Olde, bewoner Hilversum
  (video met vragen via de chat)
 • Pauze
 • Interviews met de wethouders uit de verschillende gemeenten (video met vragen via de chat)
 • Interactieve terugkoppeling onder leiding van Frank Ratelband (vragen via chat)
 • Plenaire afronding
 • Vooruitblik bijeenkomst 2021

Essentie van meervoudige democratie is dat het gesprek over belangrijke thema's vanzelfsprekend vanuit de bewoners wordt georganiseerd, een permanente bijdrage levert, iedereen een stem heeft en elke mening telt. 

Deze middag presenteren we een concept voor meervoudige democratie in de vorm van een bewonersorganisatie.

Wethouders zijn uitgenodigd om in een wethoudersgesprek dit concept van meervoudige democratie nader te verkennen.

In online gesprekstafels gaan we vervolgens kijken hoe we het concept van de bewonersorganisatie in de lokale praktijk verder kunnen brengen. 

Het MeDemo-model dat we deze middag  presenteren is een concept voor meervoudige democratie: 

De bewonersorganisatie organiseert zich via:

 1. Agenda: agenderen van thema's en inbreng uit de samenleving met behulp van verschillende middelen zoals luisterpalen
 2. Gesprek: betrokkenheid, belangenafweging en menskracht als collectieve input van verschillende stemmen (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) verdiepend in gesprek
 3. Actie: Collectieve acties via een transparant en toegankelijk platform als weergave van de lokale leefwereld en de structuur van de netwerksamenleving
 4. Geheugen: Een collectief geheugen van bewoners in een digitaal maatschappelijk archief dat de input van onderop vertaalt naar het openbaar bestuur

Van participatie (gebruiken van democratie) naar deliberatie (bijdragen aan democratie).  

Achtergrond

Deliberatie uitgangspunt meervoudige democratie

Het woord Participatie is een containerbegrip geworden, waar in de praktijk zeer verschillende betekenissen aan worden gegeven. De OECD  (internationaal verband voor Economische samenwerking en ontwikkeling) doet onderzoek naar nieuwe democratie en maakt onderscheid tussen participatie dat gebruik maakt van democratie en deliberatie dat een bijdrage levert aan democratie. 

OECD: maak als openbaar bestuur gebruik van de  samenspraak in/met de samenleving! 

De deliberatie van onderop is het gebied waar meervoudige democratie kan ontstaan. Deliberatie toont zich doordat mensen individuele meningen uiten, persoonlijk belangen afwegen, een permanente bijdrage kunnen leveren, iedereen een stem heeft en elke mening telt. 

Meervoudige democratie stelt eisen aan deliberatie: de inbreng van burgers moet vrij en laagdrempelig zijn. De inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur,

Aanmeldformulier

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Lokale democratie in ontwikkeling  

Bewoners, lokale initiatiefnemers, actieve bewonersorganisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties, colleges, ambtenaren, gemeenteraden vanuit zeven gemeenten in het Gooi met elkaar in gesprek.