Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vormgeven aan meervoudige democratie 

vrijdag 20 november 13-17.00 uur 

 
De middag van Bewoners maken het Gooi wordt georganiseerd vanuit het gemeentehuis Huizen. 
U kunt deze middag digitaal bijwonen 
Aanmelding via onderstaand formulier!
 

Programma

 • Welkom door bewoners maken het Gooi
 • Wethouder Maarten Hulscher nieuwe plannen participatie Huizen
 • Concept meervoudige democratie (Rogier de la Rive Box)
 • Wethouders in gesprek over meervoudige democratie (gespreksleider Frank Ratelband)
 • Online gesprekstafels 
 • Plenaire afronding door Frank Ratelband
 • Vooruitblik bijeenkomst 2021

Essentie van meervoudige democratie is dat het gesprek over belangrijke thema's vanzelfsprekend vanuit de bewoners wordt georganiseerd, een permanente bijdrage levert, iedereen een stem heeft en elke mening telt. 

Deze middag presenteren we een concept voor meervoudige democratie.

Wethouders zijn uitgenodigd om in een wethoudersgesprek dit concept van meervoudige democratie nader te verkennen.

In online gesprekstafels gaan we vervolgens kijken hoe we meervoudige democratie in de lokale praktijk verder kunnen brengen. 

Achtergrond

Deliberatie uitgangspunt meervoudige democratie

Het woord Participatie is een containerbegrip geworden, waar in de praktijk zeer verschillende betekenissen aan worden gegeven. De OECD  (internationaal verband voor Economische samenwerking en ontwikkeling) doet onderzoek naar nieuwe democratie en maakt onderscheid tussen participatie dat gebruik maakt van democratie en deliberatie dat een bijdrage levert aan democratie. 

OECD: maak als openbaar bestuur gebruik van de  samenspraak in/met de samenleving! 

De deliberatie van onderop is het gebied waar meervoudige democratie kan ontstaan. Deliberatie toont zich doordat mensen individuele meningen uiten, persoonlijk belangen afwegen, een permanente bijdrage kunnen leveren, iedereen een stem heeft en elke mening telt. 

Meervoudige democratie stelt eisen aan deliberatie: de inbreng van burgers moet vrij en laagdrempelig zijn. De inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur,

Het Medemo-model dat we deze middag  presenteren is een concept voor meervoudige democratie en onderscheid vier complementaire taken:

 1. agenderen van inbreng uit de samenleving met behulp van verschillende middelen zoals luisterpalen
 2. belangenafweging als collectieve input van verschillende stemmen (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties)
 3. communicatieplatform als weergave van de leefwereld met een transparant en toegankelijk digitaal platform dat aansluit bij de structuur van de netwerksamenleving.
 4. database als maatschappelijk archief dat de input van onderop vertaald naar het openbaar bestuur

Aanmeldformulier

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Lokale democratie in ontwikkeling  

Bewoners, lokale initiatiefnemers, actieve bewonersorganisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties, colleges, ambtenaren, gemeenteraden vanuit zeven gemeenten in het Gooi met elkaar in gesprek.